Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Zápis do MŠ „Úsměv“

images

Zápis do MŠ „Úsměv“ Benešov na školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení zde.

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, proběhne v období od 2. května do 16. května 2021.

Zápis do mateřské školy proběhne i v letošním školním roce distančně, tzn. bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců, pouze předáním dokumentace nezbytné k podání přihlášky dítěte do MŠ.

Přehled dokumentů nezbytných pro přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  1. přihláška k předškolnímu vzdělávání
  2. potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte (povinnost potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1.9.2021 plnit povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti, které do 31.8.2021 dosáhnou 5 let)
  3. kopie rodného listu dítěte (stačí prostá kopie)

Veškeré dokumenty potřebné k zápisu naleznete v záložce Dokumenty ke stažení.

 

Požadované dokumenty mají rodiče možnost zaslat do mateřské školy několika následujícími způsoby:

  1. datovou schránkou
  2. emailem s elektronickým podpisem
  3. poštou nebo vložením do poštovní schránky vybrané mateřské školy
  4. v krajním případě osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě s ředitelkou, ředitelem školy)

Mateřská škola „Úsměv“ upřednostňuje doručení osobním vložením do poštovní schránky školy, kterou naleznete vlevo od vchodových dveří. Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, můžete využít i tyto formy odeslání. Pokud některý zákonný zástupce podá žádost emailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, tedy doručil přihlášku v papírové podobě s originálním podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost si přihlášku a formulář pro potvrzení lékaře o očkování dítěte doma vytisknout, nabízíme možnost vyzvednout si tyto dokumenty přímo v MŠ v době jejího provozu od 12.4.2021 do 30.4.2021, v době od 6:30 do 17:00 hodin. Kopii rodného listu nahradí scan, který můžete zaslat na emailovou adresu zapis@msusmev.cz, pokud nemáte možnost ji vytisknout.

V případě jakýchkoliv nejasností pište na adresu zapis@msusmev.cz, nebo volejte na telefon 724 065 827. Žádáme rodiče o následné uložení čísla telefonu MŠ, abyste v případě, že Vás MŠ bude kontaktovat, byli připraveni na komunikaci s mateřskou školou z tohoto telefonního čísla. Děkujeme.


SPÁDOVÉ OBVODY

Od 1. září 2017 jsou děti do mateřských škol přijímány, tak jako v základních školách, podle místa bydliště. To znamená, že děti patřící do spádového obvodu MŠ „Úsměv“ budou v této mateřské škole přijímány přednostně.

Pro nahlédnutí do seznamu spádových obvodů pokračujte na webové stránky města Benešov.

Od 1. září 2018 patří do našeho spádového obvodu také děti z obcí Tisem a Václavice.