Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Školní rok 2016/2017

Informace o stavbě MŠ

Vážení rodiče,

jistě všichni sledujete posun stavby naší mateřské školy, hlavně v souvislosti s tím, že už jsou prázdniny ve své druhé polovině. Zvenku ovšem žádné velké změny vidět nejsou, proto jsem přidala na web i některé fotografie z vnitřku budovy, abyste si mohli udělat lepší představu o stavbě a probíhajících pracích. Již se staví jednotlivé příčky ze sádrokartonu, protahují se kabely na elektřinu, připravuje se topení, máme schodiště,… Každý týden docházím na stavbu a posun je vždy velký, je tam spousta řemeslníků různých profesí, a i když to venku není vidět, uvnitř je to doslova jako v mraveništi.

Přes veškerou snahu všech zúčastněných ale určitě nebudou moci děti do nové budovy 4. září 2017. Budeme pokračovat v náhradním provozu za podobných podmínek jako na konci loňského školního roku a budeme se všichni těšit, až se budeme moci nastěhovat do té „naší školky“. Bude to stát určitě za to. Podrobnosti k náhradnímu provozu obdržíte v hromadném emailu, který budu rozesílat všem, kdo poskytli svou emailovou adresu.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí v přijímacím řízení 2017

Schůzka rodičů se uskuteční ve středu 21.6.2017 v 16:00 hodin ve společenské místnosti základní školy Dukelská Benešov.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí přijatých do naší mateřské školy na školní rok 2017/2018 je k dispozici ke stažení zde.

Zápis na školní rok 2017/2018

Seznam přijatých dětí do naší mateřské školy na školní rok 2017/2018 bude zveřejněn 1. června 2017 na našich webových stránkách a vyvěšen na hlavním vchodu ZŠ Dukelská (místo konání zápisu).

Přihláška k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, přihlášku k předškolnímu vzdělávání a kritéria pro přijetí platné pro školní rok 2017/2018 najdete ke stažení zde. Budeme se na Vás a Vaše děti těšit u zápisu!

Upozorňujeme:
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje čas, kdy je dítě zapsáno, proto, pokud se bude v některou hodinu při zápisu tvořit fronta, přijďte klidně později. Pro přijetí dítěte jsou rozhodující kritéria pro přijetí zveřejněná zde.

Náhradní provoz MŠ

Od úterý 18. dubna 2017 bude z důvodu výstavby nové budovy mateřské školy „Úsměv“ zahájen provoz v náhradních prostorách v souladu s instrukcemi, které jste obdrželi. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

uc

Stěhování MŠ

V úterý 11. dubna 2017 budou děti naposledy ve svých třídách ve „staré“ budově naší MŠ. Ve středu 12. dubna a ve čtvrtek 13. dubna bude mateřská škola z důvodu stěhování uzavřena. Od úterý 18. dubna se všechny děti z naší MŠ sejdou v náhradních prostorách podle instrukcí třídních učitelek.

van

Spádové obvody pro mateřské školy

Od 1. září 2017 budou poprvé děti do mateřských škol přijímány, tak jako v základních školách, podle místa bydliště. To znamená, že děti patřící do spádového obvodu MŠ „Úsměv“ budou v této mateřské škole přijímány přednostně.

Pro nahlédnutí do seznamu spádových obvodů pokračujte na webové stránky města Benešov.

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2017/2018

Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2017 / 2018 proběhne ve středu 10. května 2017 od 8:00 do 15:00 hodin. Vzhledem k tomu, že v této době bude naše mateřská škola procházet komplexní rekonstrukcí, zápis se uskuteční v zapůjčených prostorách v ZŠ Dukelská (vejdete do budovy hlavním vchodem a  v první místnosti, ihned za vchodovými dveřmi, po pravé straně se zápis bude konat). Místo bude vidětelně označeno cedulemi.

Informace pro rodiče o plánované schůzce

Vážení rodiče,

zveme Vás všechny na informativní schůzku o nové budoucí podobě MŠ „Úsměv“, která se uskuteční ve středu 8. 2. 2017 od 16:00 do 16:30 hodin (ve 2. pavilonu) za účasti zástupců MěÚ Benešov a projektové kanceláře AGE project, kteří Vám představí projekt nové MŠ. Vzhledem k velikosti třídy Vás žádám, aby za každou rodinu přišel jen jeden zástupce. Kdo se nebude moci zúčastnit, může aktuální informace sledovat na našich webových stránkách www.msusmev.cz v nové záložce „Stavba nové MŠ“.

Podrobnější informace o umístění Vašich dětí v době demolice a výstavby mateřské školy dostanete na následných třídních schůzkách ve čtvrtek 9. 2. 2017 v těchto časech:

 • 1. pavilon v 16:30 hodin,
 • 3. pavilon v 17:00 hodin a
 • 2. a 4. pavilon v 17:30 hodin (schůzka se uskuteční společně pro obě třídy ve 2. pavilonu).

Informace pro rodiče o plánované schůzce

Schůzka, která se měla konat v lednu a kde jste měli být informováni o organizaci předškolního vzdělávání vašich dětí v přechodném období (v době demolice stávající a výstavby nové mateřské školy), se uskuteční až v únoru. Stále hledáme ve spolupráci s naším zřizovatelem MěÚ Benešov co nejlepší řešení této mimořádné situace. Až budeme mít k dispozici konečné rozhodnutí, uskuteční se schůzka rodičů s vedením školy, učitelkami a zástupci zřizovatele.

O novém termínu schůzky vás budu včas informovat prostřednictvím dopisu i na webových stránkách.

Veselé Vánoce

pf-2017-ms-usmev

Celé Česko čte dětem

V tomto školním roce se naše mateřská škola nově zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“.

Ztotožňujeme se s názory odborníků uvedených na www.celeceskoctedetem.cz. Mateřské školy mohou – a také by měly – domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.“

„Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
– množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života,
– čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích,
– čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.“

Budeme rádi, když se s námi do tohoto projektu zapojí všechny maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i sourozenci.

rodina-na-kole_big

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat první týden v říjnu podle následujícího rozpisu:

 • 1. třída v pondělí 3.10. v 16:00 hod.
 • 2. třída v úterý 4.10. v 16:00 hod.
 • 3. třída ve středu 5.10. v 16:00 hod.
 • 4. třída ve čtvrtek 6.10. v 16:00 hod.

Kurz plavání pro děti, které plní poslední rok předškolního vzdělávání

Rodiče, kurz plavání pro předškolní děti začíná 14.9.216 a končí 30.11.2016. Přesný rozpis lekcí naleznete na nástěnce v šatně.

Všichni rodiče přihlášených dětí musí učitelkám odevzdat vyplněné čestné prohlášení, podepsat souhlas s tím, že jejich dítě pojede na plavání autobusem a přečte si tyto organizační pokyny:

 • děti s sebou potřebují ručník, hřeben, plavky a igelitový sáček na mokré plavky (plavání ve spodním prádle je zakázáno!),
 • děti s dlouhými a hustými vlasy potřebují koupací čepici (nebo musí mít alespoň pevně stažené vlasy do gumičky),
 • při výcviku děti nesmí mít na těle řemínky, řetízky, obtisky a jiné zdobné předměty,
 • z výcviku budou vyřazeny děti s kožními nemocemi a nemocemi, které se přenáší ve vodě (ekzémy, bradavice, hnisavé záněty,…),
 • věci na plavání si děti povezou v batohu, do kterého jim rodiče přidají lahvičku s pitím, svačinu vezeme z mateřské školy.

Cena za 10 lekcí je 500 Kč – na kurz plavání mateřská škola přispěje a část kurzovného uhradí. Výše kurzovného hrazená mateřskou školou bude upřesněna do konce září 2016.

Cena za autobus bude činit přibližně 300 Kč.

Kurzovné i cenu za autobus je nutné uhradit v průběhu měsíce října 2016 (současně se stravným) u pokladní naší mateřské školy, paní Padevětové.

Omluvení z výcviku:

 • děti omlouvejte třídním učitelkám
 • v případě nepřítomnosti dítěte vyšší než 50% celkové doby výcviku v hodinách po sobě následujících a doložením této skutečnosti potvrzením od lékaře, dojde k zohlednění situace při vyúčtování
 • na hodiny zameškané z jiných důvodů nebude brán zřetel

Děti se před plaváním schází vždy do 7:30 hodin, odjezd na plavání autobusem je v 7:45 hodin.

Pro opozdilce: na bazén nastupujeme v 8:15 hod., dítě můžete nejpozději do 8:05 hod přivézt do šatny v přízemí vlevo od vchodu do plaveckého stadionu.

Návrat z plavání: v 10:45 hodin (tento den již děti nepůjdou na vycházku z důvodu dosoušení mokrých vlasů – děti by mohly venku prochladnout).

Školní rok 2016/2017

logo

 • Nově se děti scházejí do 8:00 hodin (dříve do 8:30 hodin).
  Děti čeká od rána ve třídách bohatý program, ve kterém realizujeme vzdělávací aktivity a v 10:00 hodin odcházíme ze tříd ven. Dřívější scházení nám poskytne delší časový prostor pro naše třídní programy. V mimořádných případech samozřejmě tolerujeme pozdější příchod (např. příchod od lékaře, z logopedie). Nezapomeňte, že z důvodu bezpečnosti zamykáme vchod na zahradu, a proto volejte na mobilní telefon třídy Vašeho dítěte, nebo na mobilní telefon mateřské školy. Školnice Vám přijde odemknout.
 • Děti podle školního řádu nesmí mít v mateřské škole místo bačkor obuv typu „Crocs“ (hrozí nebezpečí úrazu)!
 • Připomínáme nutnost dostatečného oblečení v MŠ:
  1x do třídy (tepláky i kraťasy)
  1x ven (tepláky i kraťasy)
  1x náhradní oblečení (prádlo, tričko, ponožky) pro případ nehody
  Počasí bude jistě proměnlivé, proto ještě přineste i letní, nejen podzimní oblečení.