Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí

Prázdninový provoz 2021

Pokyny pro přihlášení dítěte na prázdniny

K přihlášení do MŠ „Úsměv“ stačí zapsat dítě do přihlašovacího archu u třídních učitelek.

K přihlášení dítěte na prázdninový provoz do jiných mateřských škol je nutné vyplnit přihlášku, kterou odevzdáte do konce května 2021 třídním učitelkám. Přihlášku na prázdniny najdete v záložce Dokumenty ke stažení.

Platbu stravného a školného je třeba uhradit předem do konce června 2021 převodem na účet jednotlivých mateřských škol.  Číslo účtu jednotlivých MŠ najdete na jejich webových stránkách. Výši částky obdržíte po odevzdání přihlášky.

Do mateřských škol budou o prázdninách přijaty pouze děti řádně přihlášené a s předem uhrazeným školným.
Pro vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou vyplňte Zmocnění k vyzvedávání dítěte (formuláře jsou k dispozici na třídách) a odevzdejte první den nástupu dítěte do MŠ.

Aktualizace informací k provozu MŠ od 3.5.2021

V návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 29.4.2021 je od pondělí 3.5.2021 umožněna osobní přítomnost všech dětí mateřské školy. Provoz bude probíhat standardním způsobem, tzn. bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování a bez roušek. Vstup zákonných zástupců do budovy MŠ bude i nadále v režimu mimořádných hygienických opatření (dezinfekce rukou, respirátory).

Aktualizace informací k provozu MŠ od 26.4.2021

Od 26.4.2021 bude provoz mateřských škol ve Středočeském kraji i nadále pokračovat v režimu omezeného provozu, který je umožněn pouze dětem plnícím povinné předškolní vzdělávání a dětem, jejichž rodiče pracují v IZS nebo ve vybraných povoláních. Pokračovat bude i testování dětí 2x týdně. Pro testování dětí budou všechny školy používat testy SINGCLEAN, jejichž použití vyžaduje manipulaci s roztokem a se zkumavkou pro každého testovaného. Podívejte se na instruktážní video.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4[/embedyt]

Informace k provozu MŠ od 12.4.2021

V návaznosti na výsledek jednání vlády ze dne 6.4.2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k dalšímu omezení provozu v mateřských školách. Od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem rodičů pracujících v IZS a v jiných vybraných profesích. Podmínkou osobní přítomnosti těchto dětí je testování neinvazivními antigenními testy provedenými v MŠ za osobní asistence zákonných zástupců. Testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Podrobnější informace k testování najdete na https://testovani.edu.cz/.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20[/embedyt]

Aktualizace uzavření MŠ

Vláda ČR dne 26.3.2021 prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200, kterým se prodlužuje uzavření mateřských škol do 11.4.2021.

Prodloužení uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18.3.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200. Uzavření mateřských škol se prodlužuje do 28.3.2021.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č.200 o přijetí krizového opatření bude naše mateřská škola a školní jídelna od 1.března 2021 do 21.března 2021 uzavřena.

Detail Informací k provozu škol najdete zde.

Žádost o ošetřovné najdete na na webu ČSSZ.

Zároveň připomínáme, že škola podle nových pravidel k žádosti o ošetřovné již nevyplňuje žádné potvrzení.

PF

Uzavření třídy z důvodu karantény

Od pátku 4.12.2020 do soboty 12.12.2020 je uzavřena třída červený úsměv z důvodu kontaktu dětí a zaměstnanců této třídy s pozitivně testovanou osobou na onemocnění COVID-19. Všem vyjmenovaným osobám byla KHS SK nařízena 10 denní karanténa.

Prodloužení uzavření MŠ

Z rozhodnutí krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze bylo nařízeno další mimořádné opatření: uzavření MŠ se prodlužuje do pátku 30.10.2020.

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

z rozhodnutí krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze je naše mateřská škola uzavřena od 14.10. do 23.10.2020. O tomto mimořádném opatření bylo rozhodnuto z důvodu nákazy onemocněním Covid-19 (nový typ koronaviru SARS-CoV-2), jejíž ohnisko se v MŠ „Úsměv“ nachází.

Kdo z rodičů bude potřebovat vystavit potvrzení o uzavření MŠ z důvodu čerpání ošetřovného, požádejte své třídní učitelky na třídním emailu a bude vám zaslán emailem.

Dezinfekce v MŠ

Vážení rodiče,

chceme Vás informovat, že po volbách do zastupitelstva kraje, konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020 v prostorách naší mateřské školy, proběhla v neděli 4.10.2020 dezinfekce odbornou firmou, aby děti mohly přijít v pondělí 5.10.2020 do hygienicky bezpečného prostředí.

IMG_1026 IMG_1025

Třídní schůzka pro rodiče z červené a žluté třídy

Třídní schůzka rodičů z červené a žluté třídy se bude konat tento týden v pátek 18.9.2020 v 16:00 hodin. Sejdeme se venku na školní zahradě, vstup vraty z chodníku u borovice.

Třídní schůzka pro rodiče z modré a oranžové třídy

Třídní schůzka rodičů z modré a oranžové třídy se bude konat příští týden v úterý 22.9.2020 v 16:00 hodin. Sejdeme se venku na školní zahradě, vstup vraty z chodníku u borovice.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat příští týden v pátek 11.9.2020 v 16:00 hodin. Sejdeme se venku na školní zahradě, vstup bočními vraty z uličky. Rodičům, kteří budou mít zájem, umožníme prohlídku třídy a jejího zázemí za dodržení zvýšených hygienických opatření. Pátek pro konání schůzky volíme proto, že po vstupu cizích osob musíme třídu vydezinfikovat.

Platby stravného a školného

Platby stravného za měsíc září 2020 bude v hotovosti vybírat paní hospodářka Eva Padevětová (tel. 702 219 882) ve dnech 7.9., 9.9. a 11.9.2020 od 6:30 do 14:00 hodin v kanceláři hospodářky (vchod z boku budovy vlevo od vchodu).

Stravné činí celkem 777,- za měsíc září (37,-/den)

Platbu také můžete poslat na účet mateřské školy: 0325898349/0800 (do poznámky napište jméno dítěte a barvu třídy)

Školné 500,-/měsíc vybíráme za měsíce září-prosinec, tj. 4 x 500,- = 2000,-.

Pokud se nebudete moci dostavit v nabídnutém termínu, kontaktujte, prosím, paní hospodářku na tel. 702 219 882.

Fotografování tříd

V pondělí 14.9.2020 budeme fotografovat všechny třídy na společnou fotografii jako náhradu za neuskutečněné fotografování v květnu 2020.

Maminky, přiveďte děti v oblečení, ve kterém chcete své děti vyfotit, pan fotograf přijede hned v 8:00 hodin ráno.

Třídní schůzky

Plánujeme třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí, termín bude oznámen na webu. Uskuteční se venku na školní zahradě.

Vítáme všechny děti a rodiče v novém školním roce!

Na všechny děti se těšíme po prázdninách od úterý 1. září 2020.

itemid101

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2020/2021

Vzhledem k neustálému vývoji epidemiologické situace u nás i ve světě bude provoz školy od září 2020 probíhat za zvýšených hygienických opatření.

Děti budeme přijímat u dveří mezi vstupní halou a atriem a stejně tak je budeme i vydávat při odchodu domů. V zájmu zachování hygienického prostředí pro děti a pro zaměstnance pečující o děti tímto opatřením omezujeme množství každodenních kontaktů se 150-200 osobami, které přivádějí nebo odvádějí 130 dětí.

Rodiče budou vstupovat do haly, kde dohlédnou na přezutí dítěte do bačkor a uložení bot na značku a dítě předají učitelce ve dveřích do atria. Pro vstup vchodovými dveřmi a dveřmi do atria použijí rodiče čip, který je časově omezený a funkční jen v době scházení a odcházení dětí (6:15-8:00, 12:00-12:30, 15:00-17:15).

Žádáme všechny rodiče, především rodiče nových dětí, aby své děti na způsob přijímání připravili. První týden budete předávat děti jen třídní učitelce, abychom usnadnily všem dětem zahájení docházky.

Veškerou komunikaci ze strany rodičů budeme upřednostňovat prostřednictvím sms zpráv, tzn. omlouvání dětí, oznámení o odchodu dítěte z MŠ po obědě, případně žádost o konzultaci s třídními učitelkami. Zároveň budou třídní učitelky komunikovat přes třídní email. Číslo třídního telefonu a emailovou adresu najdete na webu v záložce Naše třídy nebo v záložce Kontakty.

Informace pro rodiče nově zapsaných dětí

 1. Pro vstup do budovy si potřebujete zakoupit čip, který bude možné koupit hned 1.9. u ředitelky MŠ. Prosíme, připravte si přesnou částku (vratná záloha 100,-/čip.)
 2. Počítejte s postupnou adaptací Vašeho dítěte. Začínáme vždy první týden po 2 hodinách, poté postupně pobyt dítěte prodlužujeme do 12:00 hodin s obědem, poté pozvolna následuje odpolední pobyt (postup adaptace budou třídní učitelky konzultovat s rodiči osobně, emailem, v případě větších problémů při konzultacích).
 3. Děti do MŠ potřebují: bačkory, oblečení do třídy, oblečení na zahradu, náhradní prádlo, tričko a ponožky pro případ znečištění, pyžamo každé pondělí čisté (v pátek vracíme špinavé). Vše prosíme podepsat!

Informace pro všechny rodiče

 1. Při nástupu do MŠ již není nutné předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 2. Do MŠ je možné přijmout pouze dítě zdravé, bez příznaků onemocnění (rýma, kašel, teplota…).
 3. Pokud má dítě alergii, která se projevuje rýmou, je nutné předložit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
 4. Zbarvená rýma není alergického původu a je nutné ji léčit doma, ne v MŠ
 5. Zároveň připomínám, že učitelka nesmí podávat dítěti žádný lék, ani kapky do nosu.
 6. Děti v MŠ ani na vycházce nemusí nosit roušky, případná změna bude rodičům včas oznámena.
 7. Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny ke zvýšené hygieně rukou, k dispozici budou mít tekuté mýdlo v zásobnících a jednorázové papírové ručníky.
 8. Pitný režim na třídách i na zahradě zajišťuje v dostatečném množství MŠ
 9. Stravování bude probíhat standardně, nebude ale v samoobslužném režimu. Děti budou obslouženy provozním personálem, aby byla dodržena zvýšená hygienická opatření.
 10. Prosíme rodiče, aby byli dostupní na telefonu, který uvedli v MŠ pro případ nutného kontaktování ze strany školy.
 11. Děti nemohou nosit do MŠ žádné plyšové ani jiné hračky, opět z důvodu nutnosti zvýšené hygieny.