Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Naše rady a zkušenosti

 Chystáte se s Vaším dítětem k zápisu do 1. třídy základní školy?

Podle zákona se k zápisům do prvních tříd musí dostavit všechny děti, které k 31. srpnu daného roku dosáhnou šesti let věku. Základním, nikoli však nejdůležitějším kritériem pro vstup do školy, je tedy věk. Ne každé šestileté dítě je schopno z různých důvodů zahájit školní docházku v tomto zákonem určeném termínu. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky je nazývána termínem školní zralost.

Prvními posuzovateli školní zralosti dítěte jsou jeho rodiče. Velmi důležité informace o dítěti jsou rodičům schopny poskytnout učitelky v mateřské škole. Ty posuzují dítě na základě kritérií školní zralosti a v případě potřebnosti navrhnou rodičům posouzení odborníkem – psychologem v pedagogicko-psychologické poradně. Dítě je posuzováno v oblasti tělesné, rozumové, sociální a emocionální vyspělosti. Návštěva poradny ovšem neznamená, že je dítě nedostatečně schopné, jak se bohužel ještě někteří rodiče domnívají. Psycholog po vyšetření dítěte informuje rodiče o úrovni jeho schopností a jeho chování během vyšetření (úroveň pozornosti, práceschopnost) a probere s rodiči případná rizika předčasného nástupu do školy. Doporučí, jakým způsobem s dítětem pracovat, aby rozvíjelo své schopnosti a dovednosti. Psycholog v žádném případě není ten, kdo rozhoduje, zda dítě nastoupí školní docházku či ne. Konečné rozhodnutí leží pouze na rodičích.

Pokud se rodiče rozhodnou na základě odborného posouzení školní zralosti, že jejich dítě bude ještě jeden rok pokračovat v docházce do mateřské školy, musí podat písemnou žádost o odklad školní docházky k rukám ředitele příslušné základní školy, které doloží doporučením odborného pracoviště – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra nebo pediatra. O povoleném odkladu školní docházky dostanou rodiče písemné rozhodnutí ředitele základní školy, jehož kopii odevzdají u nás v mateřské škole.

Přejeme vám, abyste se s nástupem vašeho dítěte do ZŠ správně rozhodli. S našimi radami a názory jsme vám kdykoliv k dispozici.