Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Přijímací řízení

Zápis do MŠ „Úsměv“ na školní rok 2024/2025

Pro urychlení administrativy při řádném zápisu nabízíme možnost zapsat dítě prostřednictvím elektronického předzápisu, který bude aktivován od 12.4.do 3.5.2024. Pokyny, jak postupovat, najdete na odkazu níže (leták předzápis).

leták předzápis

Pokud nemáte možnost elektronicky dítě předzapsat, můžete přijít pouze k řádnému zápisu v úterý dne 7.5.2024 od 8:00 do 17:00 hodin.

K řádnému zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dítěte i zapisované dítě včetně těch, kteří využili elektronický předzápis.

K řádnému zápisu přineste s sebou:

 1. Vyplněnou přihlášku do MŠ (ke stažení na webu MŠ)
 2. Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte-netýká se dětí, které do 31.8.2024 dosáhnou 5 let (ke stažení na webu MŠ)
 3. Občanský průkaz zákonného zástupce
 4. Pas a vízum zákonného zástupce v případě cizince
 5. Rodný list dítěte
 6. Pas a vízum dítěte v případě cizince
 7. Doložení místa pobytu dítěte

 

 

 

Seznam dětí přijatých do MŠ Úsměv od 1.9.2023

Zápis do MŠ „Úsměv“ na školní rok 2023/2024

Pro urychlení administrativy při řádném zápisu nabízíme možnost zapsat dítě prostřednictvím elektronického předzápisu, který bude aktivován od 17.4.do 2.5.2023. Pokyny, jak postupovat, najdete na odkazu níže (leták předzápis).

leták předzápis

Pokud nemáte možnost elektronicky dítě předzapsat, přijďte osobně k řádnému zápisu ve dnech 4.5.2023 od 8:00 do 17:00 hodin, nebo 5.5.2023 od 8:00 do 12:00 hodin s požadovanými dokumenty.

K řádnému zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dítěte i zapisované dítě včetně těch, kteří využili elektronický předzápis.

K řádnému zápisu přineste s sebou:

 1. Vyplněnou přihlášku do MŠ (ke stažení na webu MŠ)
 2. Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte-netýká se dětí, které do 31.8.2023 dosáhnou 5 let (ke stažení na webu MŠ)
 3. Občanský průkaz zákonného zástupce
 4. Pas a vízum zákonného zástupce v případě cizince
 5. Rodný list dítěte
 6. Pas a vízum dítěte v případě cizince
 7. Doložení místa pobytu dítěte

 

 

Zápis do MŠ „Úsměv“ na školní rok 2022/2023 

Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, директор дитячого садка за погодженням із засновником встановив друга дата реєстрації іноземця в дитячий садок , якому надано тимчасовий захист в Чехії 2.6.2022 з 8:00 до 16:00.

Подати заявку на реєстрацію може лише іноземець, якому надано тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Візьміть із собою:

 1. Заповнена заявка на дитячий садок (можна завантажити на сайті дитячого садка)
 2. Довідка педіатра про щеплення дитини – не поширюється на дітей, які досягли 5 років до 31 серпня 2022 року (завантажити на сайті дитячого садка)
 3. Дитячий паспорт та віза
 4. Паспорт та віза законного представника
 5. Свідоцтво про народження дитини
 6. Доказ про місцезнаходження дитини

 

 Критерії прийому

 1. Пільговий прийом дітей, які досягли 31 серпня 2022 5 років
 2. Прийом дітей, які проживають в шкільному мікрорайоні дитячого садка „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, розсортований від старшого до молодшого.

 

Результати процедури вступу

Результати прийому будуть розміщені 8 червня 2022 року на сайті дитячого садка та у дошці оголошень на будівлях школи. Після зарахування дітям буде присвоєно реєстраційні номери, під якими будуть розміщені результати зарахування.

 

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

Na základě zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ředitel/ka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2.6.2022 od 8:00 do 16:00 hodin.

U zápisu může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Přineste s sebou:

 1. Vyplněnou přihlášku do MŠ (ke stažení na webu MŠ)
 2. Potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte-netýká se dětí, které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let (ke stažení na webu MŠ)
 3. Pas a vízum dítěte
 4. Pas a vízum zákonného zástupce
 5. Rodný list dítěte
 6. Doložení místa pobytu dítěte

 

Kritéria pro přijetí

 1. Přednostní přijetí dětí, které dosáhnou do 31.8.2022 5 let
 2. Přijetí dětí, které mají bydliště ve školském spádovém obvodu mateřské školy „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711, seřazených od nejstaršího po nejmladší.

 

Výsledky přijímacího řízení

 Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny dne 8.6.2022 na webu mateřských škol a ve vitríně na budovách škol. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou vyvěšeny výsledky zápisu.

 

images

                  Mateřská škola „Úsměv“ Benešov, Pražského povstání 1711                  přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

01 Přijímá se od 1.9.2022
02 Přijímá se od 1.9.2022
04 Přijímá se od 1.9.2022
06 Přijímá se od 1.9.2022
08 Přijímá se od 1.9.2022
09 Přijímá se od 1.9.2022
10 Přijímá se od 1.9.2022
12 Přijímá se od 1.9.2022
15 Přijímá se od 1.9.2022
17 Přijímá se od 1.9.2022
18 Přijímá se od 1.9.2022
19 Přijímá se od 1.9.2022
20 Přijímá se od 1.9.2022
21 Přijímá se od 1.9.2022
22 Přijímá se od 1.9.2022
23 Přijímá se od 1.9.2022
24 Přijímá se od 1.9.2022
25 Přijímá se od 1.9.2022
27 Přijímá se od 1.9.2022
29 Přijímá se od 1.9.2022
30 Přijímá se od 1.9.2022
31 Přijímá se od 1.9.2022
32 Přijímá se od 1.9.2022
35 Přijímá se od 1.9.2022
36 Přijímá se od 1.9.2022
38 Přijímá se od 1.9.2022
39 Přijímá se od 1.9.2022
40 Přijímá se od 1.9.2022
42 Přijímá se od 1.9.2022
43 Přijímá se od 1.9.2022
45 Přijímá se od 1.9.2022
46 Přijímá se od 1.9.2022
50 Přijímá se od 1.9.2022
51 Přijímá se od 1.9.2022
52 Přijímá se od 1.9.2022
57 Přijímá se od 1.9.2022
58 Přijímá se od 1.9.2022
60 Přijímá se od 1.9.2022
61 Přijímá se od 1.9.2022
63 Přijímá se od 1.9.2022
64 Přijímá se od 1.9.2022
66 Přijímá se od 1.9.2022
67 Přijímá se od 1.9.2022
71 Přijímá se od 1.9.2022

Vyvěšeno dne: 16.5.2022
Helena Studničková
ředitelka školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Jak zapsat dítě do naší mateřské školy?

Ve čtvrtek 14.dubna 2022 od 8:30 do 11:00 hodin nabízíme rodičům osobní návštěvu v MŠ na Dni otevřených dveří. Budete moci nahlédnout do budovy i do třídy, můžete pokládat konkrétní dotazy týkající se režimu MŠ nebo individuální situace dítěte, případně si dohodnout osobní schůzku s ředitelkou MŠ. K dispozici budou také vytištěné přihlášky do MŠ i s přílohou (vyjádření lékaře o očkování).

V termínu od 19.dubna do 29.dubna 2022 proběhne elektronický předzápis, ve kterém MŠ shromažďuje vyplněné přihlášky již před zápisem pro urychlení administrativy v den prezenčního zápisu.

Co potřebujete na předzápis:

 • Přihlášku pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023
 • Vyjádření lékaře (příloha přihlášky)
 • Rodný list dítěte

Přihlášku a její přílohu vyjádření lékaře najdete v záložce Dokumenty ke stažení.

Vyplněnou přihlášku a přílohu vyjádření lékaře zašlete na emailovou adresu zapis@msusmev.cz.   K potvrzení data narození ještě oskenujte rodný list dítěte a také přiložte do emailu. Následně vyčkejte na odpověď emailem a na oznámení přiděleného registračního čísla vašemu dítěti.

Pokud se nechcete nebo nemůžete elektronicky přihlásit, dostavte se na prezenční zápis 3.5.-4.5.2022 se všemi potřebnými dokumenty. Kdo se zúčastní elektronického předzápisu, nemusí již u zápisu dokumenty předkládat, jen předloží občanský průkaz.

Zápisy do mateřských škol proběhnou letos prezenční formou ve dnech 3.května 2022 od 8:00 do 16:00 hodin a 4.května 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

Co potřebujete k zápisu:

 • Vyplněnou a podepsanou přihlášku
 • Potvrzení lékaře o očkování (netýká se dětí, které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let)
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců pas

Po skončení zápisu:

 • proběhne administrativní zpracování všech žádostí o přijetí
 • žádosti budou posuzovány podle stanovených kritérií (kritéria jsou k dispozici  v záložce Dokumenty ke stažení)
 • mateřská škola vydá seznam přijatých dětí (zveřejněním na webu a na úřední desce MŠ)
 • předpokládaný termín zveřejnění: 16.května 2022
 • nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou

Těšíme se na osobní setkání s dětmi i jejich rodiči.

 

ŠKOLSKÉ SPÁDOVÉ OBVODY

Od 1. září 2017 jsou děti do mateřských škol přijímány, tak jako v základních školách, podle místa bydliště. To znamená, že děti patřící do spádového obvodu MŠ „Úsměv“, budou v této mateřské škole přijímány přednostně. Upozorňujeme, že od března 2022 jsou nově platné upravené školské spádové obvody pro mateřské školy!

Pro nahlédnutí do seznamu spádových obvodů pokračujte na webové stránky města Benešov.