Seznam dětí přijatých do MŠ "Úsměv" Benešov na školní rok 2023/2024 bude vyvěšen již v pondělí 15.5.2023. Výsledky zápisu budou vyvěšeny formou seznamu registračních čísel dětí, které jim byly u zápisu přiděleny.

GDPR

Správce osobních údajů:

škola: Mateřská škola „ÚSMĚV“ Benešov, Pražského povstání 1711
IČ: 75033020
se sídlem: Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov
zastoupená: Helenou Studničkovou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

jméno: Ing. Petr Štětka
mobil: +420 731 609 403
email: poverenec@benesov-city.cz