Informace pro rodiče: Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 najdete v záložce Přijímací řízení.Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti najdete v záložce Přijímací řízení.Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей можна знайти у вкладці Порядок прийому.

GDPR

Správce osobních údajů:

škola: Mateřská škola „ÚSMĚV“ Benešov, Pražského povstání 1711
IČ: 75033020
se sídlem: Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov
zastoupená: Helenou Studničkovou

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

jméno: Ing. Petr Štětka
mobil: +420 731 609 403
email: poverenec@benesov-city.cz