Školní rok 2023/2024

Začátek školního roku 2023/2024

Třídní schůzka třídy modrý úsměv

Třídní schůzka pro rodiče dětí ze třídy modrý úsměv se bude konat ve středu 13.9.2023 od 16:00 hodin. Rodičům, kteří se nebudou moci schůzky zúčastnit, poskytneme informace individuálně.

Třídní schůzky tříd oranžový úsměv a červený úsměv

Třídní schůzky pro rodiče dětí ze tříd oranžový úsměv a červený úsměv se budou konat v úterý 12.9.2023 od 16:00 hodin, každá třída samostatně. Rodičům, kteří se nebudou moci schůzky zúčastnit, poskytneme informace individuálně.

Třídní schůzka třídy zelený úsměv

Třídní schůzka pro rodiče dětí ze třídy zelený úsměv se bude konat ve čtvrtek 7.9.2023 od 16:00 hodin. Rodičům, kteří se nebudou moci schůzky zúčastnit, poskytneme informace individuálně.

Třídní schůzka pro rodiče nejmladších dětí

Třídní schůzka pro rodiče dětí, které 4.9.2023 poprvé nastupují do mateřské školy a jsou narozené v roce 2020, tzn. jsou zařazené do třídy žlutý úsměv, se bude konat hned v úterý 5.9.2023 od 16:00 hodin. Rodičům, kteří se nebudou moci zúčastnit, poskytneme informace individuálně.

 

Informace pro rodiče nových dětí: Jak proběhne první den ve školce?

V MŠ „Úsměv“ používáme pro vstup do budovy čipový systém. V pondělí 4.9. bude rodičům umožněn vstup do budovy MŠ bez čipu, od úterý 5.9. budou mít již všichni přidělený čip. Pokud potřebuje někdo vstoupit a nemá čip, zazvoní na třídu svého dítěte a použije videotelefon. Paní učitelky po hlasovém a vizuálním kontaktu dálkově dveře otevřou.

Nově nastupující děti začínají hned první den adaptací na nové prostředí. Děti stráví ve třídě maximálně 2 hodiny, v 9:00 hodin dostanou všechny dopolední přesnídávku. Pitný režim je k dispozici po celý den, není třeba dávat dětem lahvičku s pitím. Děti přijímáme od 6:15 do 8:00 hodin. Je dobré, když nepřijdou všechny děti před osmou hodinou, paní učitelky se tak budou moci přijetí každého dítěte více věnovat. Pokud někdo nebude moci dospat, přijďte do MŠ třeba už v 7:00 hodin, ve třídě bude klidněji. U nejmladších dětí předpokládáme postupnou adaptaci na nové prostředí v průběhu 14 dní, u konkrétních dětí se domlouvejte vždy s třídními učitelkami. Do MŠ děti potřebují bačkory, oblečení do třídy a náhradní oblečení pro případ nehody.

Všechny ostatní informace dostanete ve třídě.

Pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční hned v prvním týdnu v září třídní schůzky, na kterých dostanete podrobnější informace o chodu třídy, celé MŠ, spolupráci školy s rodiči, platbách, povinnostech rodičů. Přesný termín bude uveden co nejdříve.