Zaměstnanci mateřské školy

 O Vaše děti pečují:
ředitelka mateřské školy: Helena Studničková
zástupkyně ředitelky: Jana Vitejčková

učitelky: Jana Brožová, Lenka Janotová, Mgr. Šárka Smetanová, Ingrid Kefurtová, Veronika Nohová, Jitka Pikousová, Bc. Anna Pokorná, Jaroslava Remišová, Bc. Marcela Špoulová

asistentky pedagoga: Pavlína Blokešová, Bc. Marie Karešová, Pavla Sýkorová, Renáta Drábová

O čistotu prostředí se starají:

školnice: Lenka Hálová

uklízečky: Kateřina Filipová, Myroslava Derd

O příjemný pocit v bříšku Vašich dětí se starají:

kuchařky:  Marcela Pšeničková, Hana Flegrová, Ludmila Klenková

Dále se na chodu mateřské školy podílejí:

hospodářka: Eva Padevětová

ekonomka: Marcela Holadová