Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

Provoz MŠ od 4. září 2017

Vážení rodiče,

prázdniny budou pomalu u svého konce a děti se nám zase vrátí do školek. Budou odpočinuté, plné energie a nás, učitelky, čeká zase usměrnit jejich energii do pravidel školkové docházky a denního režimu školky. Některé děti se přeorientují jako mávnutím proutku velice snadno, některým to trvá déle. Ale všichni to nakonec společně zvládneme.

Celé prázdniny jsem docházela na stavbu naší nové budovy, spolupracovala s dodavatelem stavby, vybavení a dolaďovala společně s týmem odborníků potřeby provozu školky. Věřte, že se všichni snaží, aby děti mohly do školky co nejdříve, ale 4.9. to rozhodně nebude.

Budeme tedy pokračovat v náhradním provozu v podmínkách, jako v dubnu až červnu. Napsala jsem hromadné emaily všem rodičům, kteří mi poskytli svou emailovou adresu. Ale jak už to bývá, některé se mi vrátily jako nedoručitelné. Zřejmě jsem špatně přečetla Vaše písmo, některé adresy jsou opravdu unikátní. Možná by nebylo na škodu si pro komunikaci se školou zřídit ještě email, ze kterého poznám, kdo že je rodič jakého dítěte. Až přejdou Vaše děti do ZŠ, učitelé to jistě také přivítají. Kdo z vás tedy nedostal email s instrukcemi, napište na email msusmev@email.cz a já vám ráda informace pošlu či odpovím na individuální dotazy.

Stručně tedy rozdělení dětí:

ZŠ a MŠ Na Karlově: 3.třída (třídní učitelky Hana Neradová a Jana Brožová) a 2.třída (nově přijaté děti 3 leté (třídní učitelka Jitka Pikousová)

ZŠ Dukelská: 4.třída (třídní učitelky Ivana Nohová a Helena Studničková)

ZŠ Jiráskova: 5.třída (třídní učitelky Jana Vitejčková a Tereza Bultasová)

Děti, které budou přijaty do první třídy, nastoupí až do nové MŠ po kolaudaci a rozšíření školského rejstříku. Všem těmto rodičům velmi děkuji za projevenou trpělivost a velmi oceňuji jejich přístup k naší mimořádné situaci.

ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

Informace o stavbě MŠ

Vážení rodiče,

jistě všichni sledujete posun stavby naší mateřské školy, hlavně v souvislosti s tím, že už jsou prázdniny ve své druhé polovině. Zvenku ovšem žádné velké změny vidět nejsou, proto jsem přidala na web i některé fotografie z vnitřku budovy, abyste si mohli udělat lepší představu o stavbě a probíhajících pracích. Již se staví jednotlivé příčky ze sádrokartonu, protahují se kabely na elektřinu, připravuje se topení, máme schodiště,… Každý týden docházím na stavbu a posun je vždy velký, je tam spousta řemeslníků různých profesí, a i když to venku není vidět, uvnitř je to doslova jako v mraveništi.

Přes veškerou snahu všech zúčastněných ale určitě nebudou moci děti do nové budovy 4. září 2017. Budeme pokračovat v náhradním provozu za podobných podmínek jako na konci loňského školního roku a budeme se všichni těšit, až se budeme moci nastěhovat do té „naší školky“. Bude to stát určitě za to. Podrobnosti k náhradnímu provozu obdržíte v hromadném emailu, který budu rozesílat všem, kdo poskytli svou emailovou adresu.

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí v přijímacím řízení 2017

Schůzka rodičů se uskuteční ve středu 21.6.2017 v 16:00 hodin ve společenské místnosti základní školy Dukelská Benešov.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí přijatých do naší mateřské školy na školní rok 2017/2018 je k dispozici ke stažení zde.

Zápis na školní rok 2017/2018

Seznam přijatých dětí do naší mateřské školy na školní rok 2017/2018 bude zveřejněn 1. června 2017 na našich webových stránkách a vyvěšen na hlavním vchodu ZŠ Dukelská (místo konání zápisu).

Přihláška k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, přihlášku k předškolnímu vzdělávání a kritéria pro přijetí platné pro školní rok 2017/2018 najdete ke stažení zde. Budeme se na Vás a Vaše děti těšit u zápisu!

Upozorňujeme:
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje čas, kdy je dítě zapsáno, proto, pokud se bude v některou hodinu při zápisu tvořit fronta, přijďte klidně později. Pro přijetí dítěte jsou rozhodující kritéria pro přijetí zveřejněná zde.

Náhradní provoz MŠ

Od úterý 18. dubna 2017 bude z důvodu výstavby nové budovy mateřské školy „Úsměv“ zahájen provoz v náhradních prostorách v souladu s instrukcemi, které jste obdrželi. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

uc

Stěhování MŠ

V úterý 11. dubna 2017 budou děti naposledy ve svých třídách ve „staré“ budově naší MŠ. Ve středu 12. dubna a ve čtvrtek 13. dubna bude mateřská škola z důvodu stěhování uzavřena. Od úterý 18. dubna se všechny děti z naší MŠ sejdou v náhradních prostorách podle instrukcí třídních učitelek.

van

Spádové obvody pro mateřské školy

Od 1. září 2017 budou poprvé děti do mateřských škol přijímány, tak jako v základních školách, podle místa bydliště. To znamená, že děti patřící do spádového obvodu MŠ „Úsměv“ budou v této mateřské škole přijímány přednostně.

Pro nahlédnutí do seznamu spádových obvodů pokračujte na webové stránky města Benešov.

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2017/2018

Zápis do naší mateřské školy na školní rok 2017 / 2018 proběhne ve středu 10. května 2017 od 8:00 do 15:00 hodin. Vzhledem k tomu, že v této době bude naše mateřská škola procházet komplexní rekonstrukcí, zápis se uskuteční v zapůjčených prostorách v ZŠ Dukelská (vejdete do budovy hlavním vchodem a  v první místnosti, ihned za vchodovými dveřmi, po pravé straně se zápis bude konat). Místo bude vidětelně označeno cedulemi.

Informace pro rodiče o plánované schůzce

Vážení rodiče,

zveme Vás všechny na informativní schůzku o nové budoucí podobě MŠ „Úsměv“, která se uskuteční ve středu 8. 2. 2017 od 16:00 do 16:30 hodin (ve 2. pavilonu) za účasti zástupců MěÚ Benešov a projektové kanceláře AGE project, kteří Vám představí projekt nové MŠ. Vzhledem k velikosti třídy Vás žádám, aby za každou rodinu přišel jen jeden zástupce. Kdo se nebude moci zúčastnit, může aktuální informace sledovat na našich webových stránkách www.msusmev.cz v nové záložce „Stavba nové MŠ“.

Podrobnější informace o umístění Vašich dětí v době demolice a výstavby mateřské školy dostanete na následných třídních schůzkách ve čtvrtek 9. 2. 2017 v těchto časech:

 • 1. pavilon v 16:30 hodin,
 • 3. pavilon v 17:00 hodin a
 • 2. a 4. pavilon v 17:30 hodin (schůzka se uskuteční společně pro obě třídy ve 2. pavilonu).

Informace pro rodiče o plánované schůzce

Schůzka, která se měla konat v lednu a kde jste měli být informováni o organizaci předškolního vzdělávání vašich dětí v přechodném období (v době demolice stávající a výstavby nové mateřské školy), se uskuteční až v únoru. Stále hledáme ve spolupráci s naším zřizovatelem MěÚ Benešov co nejlepší řešení této mimořádné situace. Až budeme mít k dispozici konečné rozhodnutí, uskuteční se schůzka rodičů s vedením školy, učitelkami a zástupci zřizovatele.

O novém termínu schůzky vás budu včas informovat prostřednictvím dopisu i na webových stránkách.

Veselé Vánoce

pf-2017-ms-usmev

Celé Česko čte dětem

V tomto školním roce se naše mateřská škola nově zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“.

Ztotožňujeme se s názory odborníků uvedených na www.celeceskoctedetem.cz. Mateřské školy mohou – a také by měly – domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři – lidé, kteří hodně a rádi čtou – dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.“

„Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
– množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života,
– čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích,
– čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.“

Budeme rádi, když se s námi do tohoto projektu zapojí všechny maminky, tatínkové, babičky, dědečkové i sourozenci.

rodina-na-kole_big

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat první týden v říjnu podle následujícího rozpisu:

 • 1. třída v pondělí 3.10. v 16:00 hod.
 • 2. třída v úterý 4.10. v 16:00 hod.
 • 3. třída ve středu 5.10. v 16:00 hod.
 • 4. třída ve čtvrtek 6.10. v 16:00 hod.

Kurz plavání pro děti, které plní poslední rok předškolního vzdělávání

Rodiče, kurz plavání pro předškolní děti začíná 14.9.216 a končí 30.11.2016. Přesný rozpis lekcí naleznete na nástěnce v šatně.

Všichni rodiče přihlášených dětí musí učitelkám odevzdat vyplněné čestné prohlášení, podepsat souhlas s tím, že jejich dítě pojede na plavání autobusem a přečte si tyto organizační pokyny:

 • děti s sebou potřebují ručník, hřeben, plavky a igelitový sáček na mokré plavky (plavání ve spodním prádle je zakázáno!),
 • děti s dlouhými a hustými vlasy potřebují koupací čepici (nebo musí mít alespoň pevně stažené vlasy do gumičky),
 • při výcviku děti nesmí mít na těle řemínky, řetízky, obtisky a jiné zdobné předměty,
 • z výcviku budou vyřazeny děti s kožními nemocemi a nemocemi, které se přenáší ve vodě (ekzémy, bradavice, hnisavé záněty,…),
 • věci na plavání si děti povezou v batohu, do kterého jim rodiče přidají lahvičku s pitím, svačinu vezeme z mateřské školy.

Cena za 10 lekcí je 500 Kč – na kurz plavání mateřská škola přispěje a část kurzovného uhradí. Výše kurzovného hrazená mateřskou školou bude upřesněna do konce září 2016.

Cena za autobus bude činit přibližně 300 Kč.

Kurzovné i cenu za autobus je nutné uhradit v průběhu měsíce října 2016 (současně se stravným) u pokladní naší mateřské školy, paní Padevětové.

Omluvení z výcviku:

 • děti omlouvejte třídním učitelkám
 • v případě nepřítomnosti dítěte vyšší než 50% celkové doby výcviku v hodinách po sobě následujících a doložením této skutečnosti potvrzením od lékaře, dojde k zohlednění situace při vyúčtování
 • na hodiny zameškané z jiných důvodů nebude brán zřetel

Děti se před plaváním schází vždy do 7:30 hodin, odjezd na plavání autobusem je v 7:45 hodin.

Pro opozdilce: na bazén nastupujeme v 8:15 hod., dítě můžete nejpozději do 8:05 hod přivézt do šatny v přízemí vlevo od vchodu do plaveckého stadionu.

Návrat z plavání: v 10:45 hodin (tento den již děti nepůjdou na vycházku z důvodu dosoušení mokrých vlasů – děti by mohly venku prochladnout).

Školní rok 2016/2017

logo

 • Nově se děti scházejí do 8:00 hodin (dříve do 8:30 hodin).
  Děti čeká od rána ve třídách bohatý program, ve kterém realizujeme vzdělávací aktivity a v 10:00 hodin odcházíme ze tříd ven. Dřívější scházení nám poskytne delší časový prostor pro naše třídní programy. V mimořádných případech samozřejmě tolerujeme pozdější příchod (např. příchod od lékaře, z logopedie). Nezapomeňte, že z důvodu bezpečnosti zamykáme vchod na zahradu, a proto volejte na mobilní telefon třídy Vašeho dítěte, nebo na mobilní telefon mateřské školy. Školnice Vám přijde odemknout.
 • Děti podle školního řádu nesmí mít v mateřské škole místo bačkor obuv typu „Crocs“ (hrozí nebezpečí úrazu)!
 • Připomínáme nutnost dostatečného oblečení v MŠ:
  1x do třídy (tepláky i kraťasy)
  1x ven (tepláky i kraťasy)
  1x náhradní oblečení (prádlo, tričko, ponožky) pro případ nehody
  Počasí bude jistě proměnlivé, proto ještě přineste i letní, nejen podzimní oblečení.

  ____________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

Prázdninový provoz 1.8. – 12.8.2016

V době prázdninového provozu budou děti v 1. a 2. pavilonu. Na dveřích těchto dvou pavilonů visí seznamy dětí, jak budou na tyto 2 týdny rozděleny.

Děti budou po celou dobu prázdninového provozu co nejvíce venku, proto jim přineste dostatečné množství vhodného oblečení na ven, přikrývku hlavy, ve slunečných dnech si musí rodiče své děti již doma ošetřit krémem na opalování. Do třídy musí mít děti čisté oblečení, jiné než měly na zahradě (tzn. minimálně dvoje kraťasy).

Provoz v naší MŠ v době prázdnin bude od 6:30 do 17:00 hodin. Po obědě vydáváme děti od 12:00 hodin, odpoledne vydáváme děti od 15:00 hodin.

Pokud děti z jiných MŠ budou vyzvedávat jiné osoby než rodiče, musí si od učitelky vyžádat formulář plné moci platný pro naší MŠ (případně lze stáhnout zde na webových stránkách ve složce „Dokumenty ke stažení“)

V případě potřeby omlouvejte děti telefonicky na těchto mobilních číslech:

 • 1. pavilon – 723 225 192
 • 2. pavilon – 723 225 101

Zápis dětí pro školní rok 2016/2017 se koná 11.5.2016 od 8:00 do 15:00 hodin.

K zápisu potřebujete: 

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • přihlášku do MŠ „Úsměv“ Benešov (vyplněnou i s potvrzením o očkování od lékaře)

                                       

Město Benešov – obecně závazná vyhláška č. 6/2015

Informujeme rodiče, že od 1.11.2015 vstoupila v platnost nová vyhláška, která stanovuje společné školské obvody základních škol zřízených městem Benešov. Znamená to, že vaše děti budou přednostně přijímány do 1. tříd základních škol podle bydliště. Přesné znění vyhlášky vám poskytnou třídní učitelky nebo ředitelka mateřské školy.

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

InspIS PORTÁL

Díky tomuto systému naleznete na jednom místě důležité a užitečné informace o školách, doplněné o inspekční zprávy či další výstupy České školní inspekce. Získané informace vám pomohou při výběru té nejvhodnější školy pro vaše děti a budete mít také přístup k zajímavým dokumentům souvisejícím se vzděláváním. Systém InspIS PORTÁL shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace o školách zapsaných ve školském rejstříku, od mateřských škol až po vyšší odborné školy, od škol veřejných přes školy soukromé až po ty zřizované církvemi. Stačí jen zadat požadovaná kritéria a InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům.

https://portal.csicr.cz/Search/School