Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

O nás

Mateřská škola Úsměv – školka pro Vaše děti

Naši mateřskou školu provozujeme v moderní, nově postavené budově od 28.11.2017. Stará, stavebně již nevyhovující budova byla odstraněna a postavena budova nová. Jedná se o modulární stavbu, jejíž technologické postupy umožňují stavět rychle a zároveň nabízejí mnoho možností pro realizaci odvážných projektů. Projekt naší mateřské školy byl realizován architekty z projektové kanceláře AGE Projekt Praha, kteří vdechli konečnou podobu školní budově pro děti od 2 do 6 let. Že se jim projekt podařil dokládá umístění v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018, kde budova získala 1. místo porotců.

Budova je provedena v šedé barvě bohatě doplněné škálou teplých barev od žluté až po sytě oranžovou. Část budovy pomyslně drží mohutní železní panáci představující děti s učitelkou. Hned za vstupními dveřmi je hala určená k přezouvání dětí a přilehlá chodba již patří k čisté zóně. V navazujícím atriu dominuje velká žlutá skluzavka-tobogán, která se těší velkému zájmu dětí. V atriu je celá jižní stěna prosklená, aby bylo vidět na školní zahradu s hřištěm bohatě vybaveným herními prvky. V budově je celkem 5 tříd, z toho dvě v prvním nadzemním podlaží a tři ve druhém nadzemním podlaží.

Každá třída je plně vybavená pro 28 dětí. Je zde herna s velkým skladem na hračky. Z herny se během dne stává tělocvična nebo ložnice a po sklizení lehátek zase herna. Dále mají děti k dispozici umývárnu s toaletami a šatnu, vše s nábytkem vyrobeným na míru pro potřeby dětí předškolního věku. Součástí školy je multifunkční sál pro rozmanitá využití (setkávání s rodiči, akce školy, zájmové kroužky). V budově je také varna se sklady potravin, zázemím pro kuchařky, kancelář hospodářky, zázemí pro provozní zaměstnance, úklidové místnosti, prádelna, kabinet, sborovna, kancelář ředitelky. Školní kuchyně nabízí našim dětem se zdravotními omezeními dietní stravování pod odborným dohledem nutriční terapeutky.

Provoz mateřské školy je denně od 6:15 do 17:15 hodin. Ranní scházení je umožněno do 8:00 hodin, do té doby vstupují rodiče do budovy za pomoci čtečky a čipů nebo zvoní na zvonek videotelefonu jednotlivých tříd. Od rána probíhají ve třídách výchovně vzdělávací činnosti, které pokračují od 10:00 hodin při pobytu venku na školní zahradě nebo na vycházce. Poté následuje oběd ve třídě, hygiena a ukládání dětí na lůžko. Tolerujeme sníženou potřebu spánku některých dětí, ale všichni odpočívají minimálně 30 minut. Nikdy nechybí čtení pohádek, příběhů s dětským hrdinou nebo knížek na pokračování před usnutím. Děti, které neusnou, mohou provozovat tiché činnosti ve třídě (knížky, kreslení, didaktické pomůcky). Ve 14:30 hodin děti vstávají, nasvačí se a od 15:00 do 17:15 hodin si děti hrají, probíhají individuální činnosti a rozmanité vzdělávací činnosti, při kterých si rodiče své děti vyzvedávají z MŠ a odvádějí domů.

Naše mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov, s klinickou logopedkou, Základní uměleckou školou Benešov, Domem dětí a mládeže Benešov a všemi základními a mateřskými školami v Benešově.