Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Z historie naší mateřské školy

V roce 1978 byla v nově vybudovaném sídlišti Spořilov II. postavena jako součást infrastruktury nová mateřská škola. V té době se nazývala Společné zařízení jesle a mateřská škola, do které byly přijímány děti od 2 let (do jedné jeslové třídy) a děti od 3 do 6 let (do třech tříd mateřské školy). Třídy měly výhradně homogenní uspořádání podle věku. Do jeslové třídy se zapisovalo 27 dětí, o děti pečovaly 3 dětské zdravotní sestry. Do tříd mateřské školy se zapisovalo 35 dětí a pracovaly zde 2 učitelky ve dvou směnách. Budova sloužila následujících 39 let stále stejnému účelu, jen v 90.letech byla zrušena jeslová třída a mateřská škola byla rozšířena o jednu třídu. Budova průběžně, podle stávajícího technického stavu, procházela rekonstrukcemi, ale životnost některých stavebních částí již byla v havarijním stavu. Vnitřní vybavení tříd bylo přesto moderní a děti nebyly nijak tímto technickým stavem budovy omezovány. Naopak, velké třídy, vybavenost, umístění MŠ v sídlišti se dvěma hřišti a pestrým okolím bez rušného městského provozu, byly výraznými benefity, které mateřská škola mohla dětem nabídnout. Město Benešov plánovalo budovu celkově zrekonstruovat nebo postavit novou. Za tímto účelem zpracovalo v roce 2015 žádost o dotaci a na jaře 2016 žádost podalo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Díky bezchybnému zpracování žádosti o dotaci se Městu Benešov ve spolupráci s Posázavím o.p.s. podařilo dotaci z evropských fondů získat a v původní budově byl provoz ukončen dne 13.4.2017. Děti byly na základě jednání se zřizovatelem a KHS SK rozmístěny do školních družin a mateřských škol v Benešově. Provoz v náhradních prostorách pokračoval ještě v září, říjnu a částečně i v listopadu 2017. Od 16. října 2017 nastoupilo 84 dětí na zkušební provoz do druhého nadzemního podlaží budovy. Slavnostně byla mateřská škola otevřena 21. listopadu 2017 a 28. listopadu 2017 přibylo dalších 44 dětí. Tím byl odstartován provoz nové mateřské školy „Úsměv“ s celkovým počtem 128 přijatých dětí.