Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Školní rok 2015/2016

Prázdninový provoz 1.8. – 12.8.2016

V době prázdninového provozu budou děti v 1. a 2. pavilonu. Na dveřích těchto dvou pavilonů visí seznamy dětí, jak budou na tyto 2 týdny rozděleny.

Děti budou po celou dobu prázdninového provozu co nejvíce venku, proto jim přineste dostatečné množství vhodného oblečení na ven, přikrývku hlavy, ve slunečných dnech si musí rodiče své děti již doma ošetřit krémem na opalování. Do třídy musí mít děti čisté oblečení, jiné než měly na zahradě (tzn. minimálně dvoje kraťasy).

Provoz v naší MŠ v době prázdnin bude od 6:30 do 17:00 hodin. Po obědě vydáváme děti od 12:00 hodin, odpoledne vydáváme děti od 15:00 hodin.

Pokud děti z jiných MŠ budou vyzvedávat jiné osoby než rodiče, musí si od učitelky vyžádat formulář plné moci platný pro naší MŠ (případně lze stáhnout zde na webových stránkách ve složce „Dokumenty ke stažení“)

V případě potřeby omlouvejte děti telefonicky na těchto mobilních číslech:

  • 1. pavilon – 723 225 192
  • 2. pavilon – 723 225 101

Zápis dětí pro školní rok 2016/2017 se koná 11.5.2016 od 8:00 do 15:00 hodin.

K zápisu potřebujete: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • přihlášku do MŠ „Úsměv“ Benešov (vyplněnou i s potvrzením o očkování od lékaře)

                                       

Město Benešov – obecně závazná vyhláška č. 6/2015

Informujeme rodiče, že od 1.11.2015 vstoupila v platnost nová vyhláška, která stanovuje společné školské obvody základních škol zřízených městem Benešov. Znamená to, že vaše děti budou přednostně přijímány do 1. tříd základních škol podle bydliště. Přesné znění vyhlášky vám poskytnou třídní učitelky nebo ředitelka mateřské školy.

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost

InspIS PORTÁL

Díky tomuto systému naleznete na jednom místě důležité a užitečné informace o školách, doplněné o inspekční zprávy či další výstupy České školní inspekce. Získané informace vám pomohou při výběru té nejvhodnější školy pro vaše děti a budete mít také přístup k zajímavým dokumentům souvisejícím se vzděláváním. Systém InspIS PORTÁL shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace o školách zapsaných ve školském rejstříku, od mateřských škol až po vyšší odborné školy, od škol veřejných přes školy soukromé až po ty zřizované církvemi. Stačí jen zadat požadovaná kritéria a InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům.

https://portal.csicr.cz/Search/School