Seznam dětí přijatých do MŠ "Úsměv" Benešov na školní rok 2023/2024 bude vyvěšen již v pondělí 15.5.2023. Výsledky zápisu budou vyvěšeny formou seznamu registračních čísel dětí, které jim byly u zápisu přiděleny.

Informace pro budoucí žáky

  • Veďte dítě k samostatnosti! Vaše dítě bude méně stresované, pokud bude alespoň částečně soběstačné v sebeobsluze, tzn. samo se nají, dojde si na toaletu, umyje si ruce, částečně se obleče. Pokud nebude umět nic, bude neustále čekat, až mu někdo pomůže a to se mu jistě nebude líbit, protože je doma zvyklé, že mu maminka pomůže hned.
  • K základní  hygieně je nutné zdůraznit naučit dítě smrkat a používat kapesník. Tím umožníte dítěti být ve fyzické i psychické pohodě i ve dnech, kdy ho trápí rýma.
  • Je nutné, aby dítě znalo své jméno, umělo ho vyslovit a umělo říci, co potřebuje!
  • Trénujte dítě v pěší chůzi, aby stačilo ostatním dětem na vycházce!
  • Dejte dítěti do MŠ něco důvěrného (malou hračku).
  • Pokud bude dítě při předání učitelce plakat, neprodlužujte loučení a buďte rozhodní. Když dítě vycítí, že ani pro vás není snadné se rozloučit, bude prožívat ještě větší stres!
  • Trénujte dítě na odloučení (odchod do kina, na nákup, k lékaři). Při odchodu ho vždy ujistěte, že se vrátíte a vždy musíte slib dodržet, aby vám dítě věřilo.
  • Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti předem odměnu! Dítě by mohlo prožívat další stres z toho, že nesplní vaše představy o zvládnutí dne v MŠ a že proto nedostane slíbenou odměnu. Naopak odměňte dítě malou drobností nebo návštěvou cukrárny za pohodový průběh dne. Nezapomeňte odměnou šetřit, dítě by potom vyžadovalo odměnu denně!
  • Dítě má rádo jistoty, které mu zajistíte tím, že vždy pozná své oblečení, má pravidelně stejné pyžamo, tepláky do třídy,… V zájmu dítěte i svém jeho věci viditelně podepište, dnes není problém koupit nevypratelný fix. Pokud může učitelka ujistit dítě, že právě tohle oblečení je jeho, protože to tam maminka napsala, je to pro dítě jasné a srozumitelné.
  • Často s dítětem o jeho budoucí docházce do MŠ mluvte, třeba i o tom, jak jste vy sami chodili do školky.