Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Projekt – šablony pro MŠ

EU-TOP

Název projektu: Radost kouzlí úsměvy
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021370
Zahájení realizace projektu: 1.9.2021
Ukončení realizace projektu: 31.8.2023
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 394 232 Kč
Detaily: Šablony III.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola je úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ III.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, setkávání s rodiči, využití ICT ve vzdělávání v MŠ a projektový den ve výuce.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o pozici školního asistenta, sdílení zkušeností mezi školami, odborně zaměřená setkávání rodičů prostřednictvím přednášek a workshopů, využití ICT ve vzdělávání v MŠ a realizace projektových dnů ve výuce.