Projekt – šablony pro MŠ

EU-TOP

Název projektu: Radost kouzlí úsměvy
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021370
Zahájení realizace projektu: 1.9.2021
Ukončení realizace projektu: 31.8.2023
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 394 232 Kč
Detaily: Šablony III.

Název projektu: MŠ Úsměv 63
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015734
Zahájení realizace projektu: 1.9.2019
Ukončení realizace projektu: 31.12.2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 624 295 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola je úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ II.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, setkávání s rodiči a mentoring.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o pozici školního asistenta, vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze a polytechnického vzdělávání, sdílení zkušeností mezi školami, mentoring a odborně zaměřená setkávání rodičů prostřednictvím přednášek a workshopů.