Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Třída červený úsměv

Třídní učitelky:

  • Jitka Pikousová
  • Mgr. Eva Papežová

Děti ze třídy červený úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle:

602 407 450

Emailcervena@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy (budou doplněny)