Informace pro rodiče: Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 najdete v záložce Přijímací řízení.Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti najdete v záložce Přijímací řízení.Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей можна знайти у вкладці Порядок прийому.

Třída červený úsměv

Třídní učitelky:

  • Jitka Pikousová
  • Lenka Janotová

Děti ze třídy červený úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle: 602 407 450

Emailcervena@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy:

IMG_2723 IMG_2724 IMG_2725 IMG_2726 IMG_2727 IMG_2728 IMG_2729 IMG_2730 IMG_2731 IMG_2732