Seznam dětí přijatých do MŠ "Úsměv" Benešov na školní rok 2023/2024 bude vyvěšen již v pondělí 15.5.2023. Výsledky zápisu budou vyvěšeny formou seznamu registračních čísel dětí, které jim byly u zápisu přiděleny.

Třída červený úsměv

Třídní učitelky:

  • Jitka Pikousová
  • Mgr. Eva Papežová

Děti ze třídy červený úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle:

602 407 450

Emailcervena@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy (budou doplněny)