Seznam dětí přijatých do MŠ "Úsměv" Benešov na školní rok 2023/2024 bude vyvěšen již v pondělí 15.5.2023. Výsledky zápisu budou vyvěšeny formou seznamu registračních čísel dětí, které jim byly u zápisu přiděleny.

Třída zelený úsměv

Třídní učitelky:

  • Jana Brožová
  • Ivana Nohová

Děti ze třídy zelený úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle:

723 225 192

Email: zelena@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy (budou doplněny)