Informace pro rodiče: Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 najdete v záložce Přijímací řízení. Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti najdete v záložce Přijímací řízení.Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей можна знайти у вкладці Порядок прийому.

Třída zelený úsměv

Třídní učitelky:

  • Jana Brožová
  • Ivana Nohová

Děti ze třídy zelený úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle: 723 225 192

Email: zelena@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy:

IMG_2585 IMG_2584 IMG_2583 IMG_2579 IMG_2578 IMG_2568 IMG_2570 IMG_2571 IMG_2572 IMG_2576 IMG_2567 IMG_2566