Informace pro rodiče: Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 najdete v záložce Přijímací řízení. Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti najdete v záložce Přijímací řízení.Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей можна знайти у вкладці Порядок прийому.

Třída oranžový úsměv

Třídní učitelky:

  • Ingrid Kefurtová
  • Mgr. Eva Kalinová

Děti ze třídy oranžový úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle: 723 225 169

Email: oranzova@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy:

IMG_2718 IMG_2719 IMG_2720 IMG_2721 IMG_2722