Seznam dětí přijatých do MŠ "Úsměv" Benešov na školní rok 2023/2024 bude vyvěšen již v pondělí 15.5.2023. Výsledky zápisu budou vyvěšeny formou seznamu registračních čísel dětí, které jim byly u zápisu přiděleny.

Třída žlutý úsměv

Třídní učitelky:

  • Bc. Marcela Špoulová
  • Ingrid Kefurtová

Děti ze třídy žlutý úsměv, prosím, omlouvejte na tomto telefonním čísle:

723 225 177

Email: zluta@msusmev.cz

Fotografie interiéru třídy (budou doplněny)