Školní rok 2019/2020

Nabídka činností pro děti v době uzavření MŠ

Od pondělí 30.3.2020 se všechny třídní učitelky spojí dálkovým přístupem s rodiči dětí a po dobu uzavření MŠ budou rodičům nabízet vzdělávací činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem naší MŠ. Všechny aktivity jsou doporučené, nikoliv závazné.

Rodičům dětí, které se připravují na vstup do 1.třídy ZŠ, doporučujeme přečíst si Desatero pro rodiče vydané MŠMT. Ke stažení zde.

Zápis do základních škol

Zápis do všech základních škol v Benešově bude ve dnech 14.4.-30.4.2020. Vzhledem k přijatým opatřením proběhnou zápisy bez účasti dětí a pokud možno i bez osobní účasti rodičů, tzn. nejlépe podáním přihlášky poštou.

Bližší informace o zápisu a formuláře pro podání přihlášky i pro případné povolení odkladu školní docházky najdete na webech jednotlivých základních škol.

Dny otevřených dveří

Vážení zájemci o návštěvu naší mateřské školy,
dny otevřených dveří (24.3.2020 a 14.4.2020) jsou z důvodu uzavření mateřské školy zrušeny.

Informace pro rodiče

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1) vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020 tato vzdělávací zařízení:

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, pro děti 3-6 let
e-mail: info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č. 733 712 260, pro děti 6-10 let
e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

Mgr. Ivana Kárová, v. r.
vedoucí OŠKS

Uzavření MŠ

Zřizovatel, Město Benešov, rozhodl dnes, 13.3.2020, o uzavření všech mateřských škol v Benešově, a to od pondělí 16.3.2020. Omezení platí do odvolání.

Mateřská škola bude zákonným zástupcům vydávat potvrzenou žádost o ošetřovné dnes 13.3.2020 do 17:00 hodin, dále v pondělí 16.3.2020 od 8:00 do 12:00 hodin a dále po domluvě s ředitelkou i v jiný den.

Prázdniny

Naše mateřská škola bude v době vánočních svátků uzavřena od 23.12.2019 do 31.12.2019. Děti budeme očekávat již od čtvrtka 2.1.2020.

Projekt LOKOMOCE

Naše mateřská škola se v letošním školním roce přihlásila do celorepublikového projektu LOKOMOCE. Tento projekt nabízí obohacení každodenního cvičení dětí o cílené zdravotní cviky, které mají zlepšit správné držení těla a pěstovat správné pohybové návyky dětí již od nejútlejšího věku. Děti budou cíleně poznávat své tělo a naučí se s ním správně zacházet. Paní učitelky budou v dětech pěstovat radost z pohybu. Podle průzkumů má až 80 % dnešních dětí vadné držení těla. Přehlížení tohoto problému zvláště v době, kdy dítě roste, vede k budoucím nežádoucím zdravotním problémům. Zapojením do projektu LOKOMOCE chceme dětem pomoci těmto problémům předejít.

Změna otevírací doby

Od 2.9.2019 jsme prodloužili provozní dobu mateřské školy. Děti můžete přivádět již od 6:15 hodin a vyzvedávat až do 17:15 hodin.

Vítáme všechny děti a rodiče v novém školním roce!

itemid101

Na všechny děti se těšíme po prázdninách od pondělí 2. září 2019.