Zájmové kroužky

V odpoledních hodinách (nejdříve od 14:30 hod) mají děti v naší mateřské škole možnost navštěvovat následující zájmové kroužky:

  • hudební kroužek hry na flétnu (Petra Kosíková),
  • taneční kroužek (Karel Maršálek).

Bližší informace Vám poskytnou třídní učitelky.