Přijímací řízení

images

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Pokyny k zápisu do MŠ „Úsměv“ na školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ „Úsměv“ Benešov proběhne v souladu s právními předpisy v době od 2.5. do 6. 5.2020, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Nově máte možnost od 20.4. do 1.5.2020 využít formu tzv. PŘEDZÁPISU, který proběhne prostřednictvím emailové komunikace. Předzápis usnadní zákonným zástupcům v této mimořádné situaci komunikaci s ředitelkou MŠ a zároveň nahradí jindy běžné osobní setkání. Základní potřebné informace pro komunikaci s mateřskou školou obsahuje DOTAZNÍK pro rodiče.

Pro tento účel je zřízena emailová adresazapis@msusmev.cz

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude ZÁPIS probíhat takto:

 1. PŘEDZÁPIS:
  Dokumenty potřebné k předzápisu:
  • Dotazník pro rodiče vyplňte a zašlete emailem: ke stažení zde
  • Kopie rodného listu (stačí zaslat emailem, nemusíte tisknout)
  • Kopie očkovacího průkazu (stačí zaslat emailem, nemusíte tisknout)
  • Přihláška k předškolnímu vzdělávání: vyplňte a zašlete emailem: ke stažení zde

  Vyplněné dokumenty zašlete emailem na adresu zapis@msusmev.czPo zpracování vám bude emailem zasláno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě u zápisu vedeno.

  Děti budou do MŠ přijímány podle Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, která naleznete zde.

 2. ZÁPIS:
  Dokumenty potřebné k zápisu:
  • Přihláška k předškolnímu vzdělávání: ke stažení zde
  • Čestné prohlášení o očkování dítěte: ke stažení zde

  Tyto dva dokumenty vytiskněte, čitelně vyplňte, podepište, vložte do obálky, napište na ni ZÁPIS + JMÉNO DÍTĚTE
   a ve dnech řádného zápisu 2.5.-6.5. vhoďte do schránky u vchodových dveří do mateřské školy nebo zašlete poštou. Podepsané dokumenty musí odevzdat i ti, kteří se zúčastnili předzápisu.

  Pro zajištění potřebné kapacity naší poštovní schránky v době ZÁPISU bude ve dnech 2.5.-6.5. v době od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 hodin zajištěn sběr obálek s přihláškami do větší „přenosné schránky“ u vchodových dveří, která bude pod stálým dohledem zaměstnanců MŠ.

  Seznam přijatých dětí (jejich registračních čísel) bude zveřejněn od 22.5.2020 na webových stránkách školy a na úřední desce ve vitríně na budově mateřské školy.
  V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na emailu zapis@msusmev.cz nebo na tel. čísle 724 065 827.


SPÁDOVÉ OBVODY

Od 1. září 2017 jsou děti do mateřských škol přijímány, tak jako v základních školách, podle místa bydliště. To znamená, že děti patřící do spádového obvodu MŠ „Úsměv“ budou v této mateřské škole přijímány přednostně.

Pro nahlédnutí do seznamu spádových obvodů pokračujte na webové stránky města Benešov.

Od 1. září 2018 patří do našeho spádového obvodu také děti z obcí Tisem a Václavice.