Z historie

Z historie naší mateřské školy

Škola byla postavena jako součást infrastruktury nově vybudovaného sídliště Spořilov II. v Benešově v roce 1978. Původně zde byly přijímány děti do jedné jeslové třídy (ve věku 2 – 3 roky) a do 3 tříd mateřské školy s homogenním uspořádáním (podle věku: 3 – 4 roky, 4 – 5 let, 5 – 6 let). Do třídy se zapisovalo 35 dětí, o které pečovaly 2 učitelky. Podmínky se postupně měnily, ale budova stále slouží stejnému účelu, jen jesle byly zrušeny. Dnes máme v MŠ Úsměv 4 rovnocenné třídy pro 3 – 6 (7) leté děti, do každé z nich zapisujeme 25 dětí, o které pečuje 1 – 2 učitelky. Všechny třídy prošly postupně rekonstrukcí: umývárny, šatny pro děti, třídy (podlahové krytiny, nástřik na stěny VARIOPAINT, postupná výměna dětského nábytku).