O nás

Mateřská škola Úsměv – školka pro Vaše děti

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin. Ranní scházení dětí je umožněno do 8:00 hod., škola se v 8:10 zamyká a v 8:30 hod. již není přístup ani na pozemek školy. V 10:00 hod. odcházejí děti s učitelkami na vycházku nebo na zahradu. Následuje oběd ve třídě, hygiena a ukládání dětí na lůžko. Tolerujeme sníženou potřebu spánku některých dětí, ale všichni odpočívají minimálně 30 minut. Děti, které neusnou, mohou provozovat tiché činnosti ve třídě (kreslení, knížky). Ve třídách máme zapsáno 25 dětí, třídy jsou věkově heterogenní.

Naše mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov, s klinickou logopedkou, Základní uměleckou školou Benešov a Domem dětí a mládeže Benešov.